2007-01-26 16:56

Podstawa prawna: Paragraf 100 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2007 roku:

  • skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO BP SA za IV kwartał 2006 r. - termin przekazania raportu: 23 luty 2007 r.
  • raport roczny PKO BP SA za rok kończący się 31 grudnia 2006 r. - termin przekazania raportu: 3 kwietnia 2007 r.
  • skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKO BP SA za rok kończący się 31 grudnia 2006 r. - termin przekazania raportu: 3 kwietnia 2007 r.
  • skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO BP SA za I kwartał 2007 r. –termin przekazania raportu: 15 maja 2007 r.
  • skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO BP SA za II kwartał 2007 r. - termin przekazania raportu: 14 sierpnia 2007 r.
  • skonsolidowany raport półroczny wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2007 r. – termin przekazania raportu: 1 października 2007 r.
  • skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO BP SA za III kwartał 2007 r. - termin przekazania raportu: 14 listopada 2007 r.