2008-01-14 17:49

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt. 21 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („PKO BP SA”) niniejszym informuje, iż w dniu 14 stycznia 2008 r. został powiadomiony, iż Pan Tomasz Siemiątkowski, Sekretarz Rady Nadzorczej PKO BP SA, podjął decyzję o rezygnacji z ubiegania się o powołanie do Rady Nadzorczej PKO BP SA następnej kadencji.