2006-06-26 19:23

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 26 czerwca 2006r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku Pan Andrzej Podsiadło złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PKO BP SA. Na prośbę Rady Nadzorczej Banku Pan Andrzej Posiadło będzie pełnić funkcję Prezesa Zarządu PKO BP SA do dnia 31 października 2006r. Na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej Pani Krystyna Szewczyk złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu PKO BP SA z dniem 26 czerwca 2006r. Pani Krystyna Szewczyk wykonywać będzie nadal obowiązki Głównego Księgowego w PKO BP SA.