2007-07-16 16:56

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd PKO BP SA informuje, że dnia 16 lipca 2007 wpłynęło zezwolenie Narodowego Banku Ukrainy, stanowiące warunek konieczny do realizacji transakcji nabycia przez PKO BP akcji KREDOBANK SA należących do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (dalej EBOiR), zgodnie z umową zawartą pomiędzy PKO BP i EBOiR w dniu 20 kwietnia 2007 roku. Informacja o ww. umowie została przekazana przez PKO BP SA w raporcie bieżącym nr 21/2007.