2008-05-21 17:07

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej niniejszym informuje, iż w raporcie bieżącym nr 32/2008 wystąpiła pomyłka pisarska: nazwisko „Mirończuk” użyte w odpowiednich przypadkach winno być zastąpione nazwiskiem „Mironczuk” użytym w odpowiednich przypadkach.