2006-06-29 16:57

Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Treść raportu: Zarząd PKO BP SA przekazuje w załączeniu oświadczenie Zarządu Banku dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w spółce wraz z komentarzem Banku do dokumentu „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005” przyjęte przez Radę Nadzorczą Banku.

Pliki do pobrania