2007-07-20 18:54

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO BP SA”) informuje, że Pan Adam Skowroński w dniu 20 lipca 2007 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PKO BP SA z dniem 22 lipca 2007 r. w związku z powołaniem do pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu PKO BP SA z dniem 23 lipca 2007 r. (Raport bieżący nr 27/2007).