2008-06-27 17:10

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd PKO BP SA informuje, iż w dniu 27 czerwca 2008 r. PKO BP SA nabyła od spółki Svenska Standardbolag AB z siedzibą w Falun w Szwecji 5.000 akcji spółki Aktiebolaget Grundstenen 108756 o wartości nominalnej 100 koron szwedzkich tj. 35,81 złotych każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 500.000 koron szwedzkich tj. 179.050 złotych, stanowiących 100% kapitału zakładowego Aktiebolaget Grundstenen 108756. Cena za nabywane akcje została ustalona na 500.000 koron szwedzkich tj. 179.050 złotych. Dodatkowe koszty transakcji powiększające cenę nabycia akcji wynoszą 4.969 koron szwedzkich tj. 1.779 złotych. Zbywający nie jest powiązany z PKO BP SA. Zakup ma charakter inwestycji długoterminowej i zostanie sfinansowany ze środków własnych PKO BP SA. W wyniku transakcji PKO BP SA posiada 100 % akcji i głosów w spółce Aktiebolaget Grundstenen 108756. Nabywane aktywa są uznane za znaczące ze względu na fakt, iż przekraczają 20% kapitału zakładowego Aktiebolaget Grundstenen 108756.