2006-07-28 08:36

Podstawa prawna: Paragraf 39 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: W związku ze zmianami w treści statutu PKO BP SA wprowadzonymi uchwałami powziętymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 kwietnia 2006 r., a zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w załączeniu przesyła tekst jednolity statutu Banku.

Pliki do pobrania