2008-08-21 16:54

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO BP SA”) informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Mariusz Klimczak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu PKO BP S.A. z dniem 30 września 2008 r.