2009-09-14 00:44

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (”PKO BP SA”) informuje, że w dniu 14 września 2009 r. Rada Nadzorcza PKO BP SA powołała Pana Zbigniewa Jagiełło do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PKO BP SA z dniem 1 października 2009 r. na wspólną kadencję Zarządu rozpoczętą się w dniu 20 maja 2008 r. Rada Nadzorcza powierzyła Panu Zbigniewowi Jagiełło pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu PKO BP SA od dnia 1 października 2009 r. do dnia wyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na pełnienie przez niego funkcji Prezesa Zarządu PKO BP SA. Jednocześnie decyzją Rady Nadzorczej Pan Wojciech Papierak, Wiceprezes Zarządu PKO BP SA, z dniem 1 października 2009 r. przestanie pełnić obowiązki Prezesa Zarządu PKO BP S.A. Informacje o powołanym Prezesie Zarządu PKO BP SA: Zbigniew Jagiełło, lat 45 Magister inżynier, absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, o specjalności systemy informacji naukowo-technicznej. Absolwent Executive MBA prowadzonego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów, Uniwersytet Gdański i Rotterdam School of Management Erasmus University. Z branżą funduszy inwestycyjnych związany od 1995 roku. Początkowo pracował w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., w którym kierował biurem regionalnym we Wrocławiu. Od listopada 1996 r. był zatrudniony w PKO/Credit Suisse TFI S.A., najpierw jako dyrektor sprzedaży i dystrybucji, od 1998 roku - jako wiceprezes Zarządu. Twórca pierwszej bankowej sieci sprzedaży funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2000 r. pełnił funkcję Prezesa zarządu Pekao/Alliance Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (towarzystwo zmieniło nazwę na Pekao TFI S.A. z dniem 5 czerwca 2001 roku), do czasu połączenia tego towarzystwa z Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu 3 lipca 2001 roku. Od lipca 2001 Prezes Zarządu Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., równocześnie (od lutego 2005) Prezes Zarządu w Pioneer Pekao Investment Management S.A. oraz przewodniczący Rady Nadzorczej Pekao Financial Services Sp. z o.o. W globalnej strukturze Pioneer Investments pełnił funkcję Head of Distribution w regionie Europy Centralnej i Wschodniej (CEE) nadzorując działalność dystrybucyjną, marketingową, kontakty z klientami instytucjonalnymi i rozwój produktów. Przewodniczący Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, przewodniczący Rady Nadzorczej Pekao Financial Services Sp. z o.o., wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pekao Pioneer PTE S.A. oraz członek Rady Nadzorczej Pioneer Investment Fund Management Ltd. na Węgrzech, członek Rad Nadzorczych dwóch spółek czeskich: Pioneer Investment Company, a.s. i Pioneer Asset Management, a.s. oraz członek Rady Nadzorczej Pioneer Asset Management S.A.I. S.A. w Rumunii, a także członek Rady Nadzorczej Ciech SA. Laureat Orła "Rzeczpospolitej" za rok 2007, a także konkursu "Lider Polskiego Biznesu 2007" organizowanego przez Business Center Club. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uhonorowany Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Pan Zbigniew Jagiełło oświadczył, że na dzień 14 września 2009 roku jego działalność jako Prezesa Zarządu Pioneer Pekao Investment Management S.A. jest konkurencyjna wobec działalności w PKO BP S.A. Dodatkowo poinformował, iż nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO BP S.A. spółce cywilnej lub osobowej, jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO BP S.A., nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO BP S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto oświadczył, że do dnia 1 października 2009 roku zaprzestanie prowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do PKO BP S.A. Jednocześnie oświadczył, że na dzień 14 września 2009 r. nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.