2007-08-09 09:45

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2007 Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej niniejszym informuje, że Komisja Nadzoru Bankowego na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 2007r. wyraziła zgodę na powołanie Rafała Juszczaka na stanowisko prezesa Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.