2008-09-15 16:58

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2008 Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO BP”) niniejszym informuje, że agencja ratingowa Moody’s Investors Service („Moody’s”) w dniu 15 września 2008 r. przyznała rating dla programu emisji euroobligacji w kwocie 3.000.000.000 euro (EMTN) ustanowionego przez PKO Finance AB na rzecz PKO BP. Niezabezpieczony dług emitowany w ramach programu otrzymał rating Aa2, dług podporządkowany Aa3 a dług krótkoterminowy Prime-1. Perspektywy tych ocen są stabilne. PKO BP oceniany jest na poziomie C (BFSR) oraz Aa2/P-1 dla depozytów w walucie lokalnej, przy stabilnych perspektywach. Rating siły finansowej PKO BP (BFSR) na poziomie C odzwierciedla podstawową ocenę kredytową A3. Podstawową ocenę kredytową PKO BP wzmacnia uwzględnione w opinii Moody's bardzo wysokie prawodpodobieństwo wsparcia ze strony polskich władz w razie konieczności. Głównym akcjonariuszem PKO BP jest Skarb Państwa, którego udział w kapitale zakładowym wynosi 51,49%.