2005-09-30 23:59

Podstawa prawna: Paragraf 94 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: W związku opublikowaniem w dniu 30.09.2005 r. skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za I półrocze 2005 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym PKO BP SA w załączeniu przesyła nieoficjalne tłumaczenie ww. sprawozdania na język angielski.

Pliki do pobrania