2012-06-06 17:40

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 21 oraz pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego SA informuje, że w dniu 6 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego SA na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołało z dniem 6 czerwca 2012 r. ze składu Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA Panią Ewę Miklaszewską- członka Rady Nadzorczej. Zarząd PKO Banku Polskiego SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego SA w dniu 6 czerwca 2012 r. - na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołało w skład Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA Panią Zofię Dzik. Informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA: Zofia Dzik Pani Zofia Dzik jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie, University of Illinois w Chicago, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Executive Programs na INSEAD Business School, posiada także tytuł MBA Manchester Business School oraz jest certyfikowanym członkiem Association for Project Management (APMP). W latach 1995-2003 pracowała jako doradca w firmie Andersen Business Consulting. Od 2003 roku związana z Grupą Intouch Insurance (obecnie RSA), gdzie w latach 2004-2007 sprawowała funkcję Prezesa Zarządu TU Link4 S.A., natomiast w latach 2007-2009 funkcję członka Zarządu Intouch Insurance B.V. w Holandii oraz CEO na Europę Centralną i Wschodnią grupy Intouch Insurance. W ramach tej funkcji była odpowiedzialna za rozwój nowych rynków: była przewodniczącą rad nadzorczych spółek: TU Link4 S.A. i Direct Insurance Shared Services Center w Polsce, Intouch Strachowanie w Rosji oraz Direct Pojistovna w Czechach oraz wiceprzewodniczącą rady nadzorczej TU na Życie Link4 Life S.A. W latach 2006-2008 członek Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. W latach 2007-2010 członek rady nadzorczej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Obecnie jest Prezesem Zarządu Fundacji Humanites – Sztuka Wychowania oraz członkiem rad nadzorczych spółek: TU Link4 SA, ERBUD SA., Polish Energy Partners SA i KOPEX SA. Zarząd Banku informuje, że Pani Zofia Dzik oświadczyła iż: - nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PKO Banku Polskiego SA, - nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO Banku Polskiego SA spółce cywilnej lub osobowej, - nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO Banku Polskiego SA, - nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO Banku Polskiego SA osoby prawnej, - nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.