2005-10-04 16:58

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd PKO BP SA informuje, że dnia 3 października 2005 otrzymał informację, iż w dniu 30 września 2005 roku Narodowy Bank Ukrainy decyzją Nr 199 udzielił pozwolenia na włączenie do kapitału Kredyt Bank Ukraina SA środków pozyskanych na warunkach pożyczki podporządkowanej od PKO BP SA zgodnie z umową zawartą pomiędzy PKO BP SA a Kredyt Bank Ukraina SA w dniu 17 sierpnia 2005 r., w kwocie 7.000.000 dolarów USA (równowartość 35.350.000 hrywien). Informacja o ww. umowie została przekazana przez PKO BP SA w raporcie bieżącym nr 34/2005.