2009-01-29 13:12

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie Instrumentami Finansowymi Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. ("Bank") - zgodnie z informacją otrzymaną 29 stycznia 2009 r. , przekazuje do wiadomości informację o transakcji dokonanej na papierach wartościowych Banku przesłaną przez osobę zobowiązaną.

Pliki do pobrania