2006-09-29 21:56

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 21 oraz pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO BP SA”) informuje, iż w związku z planami dotyczącymi zmian w składzie Zarządu Banku, Prezes Zarządu Andrzej Podsiadło złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Banku z dniem 29 września 2006 r., skracając tym samym wcześniej ustalony okres pełnienia tej funkcji, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 32/2006. Z uwagi na powyższe, Rada Nadzorcza powołała Pana Sławomira Skrzypka do pełnienia obowiązków prezesa Zarządu PKO BP SA do czasu wyboru Prezesa Zarządu Banku, ale nie dłużej niż do 30 listopada 2006. W dniu 29 września 2006r. Rada Nadzorcza PKO BP SA podjęła uchwały powołujące:

  • Pana Wojciecha Kwiatkowskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 1 listopada 2006 r.,
  • Pana Jarosława Myjaka do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 2 października 2006 r.,

Zgodnie z podjętymi uchwałami Pan Kwiatkowski i Pan Myjak zostali powołani do pełnienia wskazanych funkcji w PKO BP SA na wspólną kadencję Zarządu, rozpoczętą z dniem 19 maja 2005r. Jednocześnie Rada Nadzorcza PKO BP SA powierzyła z dniem 29 września 2006 r. Panom: Rafałowi Juszczakowi, Jackowi Obłękowskiemu oraz Zdzisławowi Sokalowi, dotychczasowym członkom Zarządu, funkcje Wiceprezesów Zarządu Banku. Informacje o powołanych członkach Zarządu: Wojciech Kwiatkowski Lat 42. Magister ekonomii. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1991-1994 był Dyrektorem Spółki EFFECT Sp. z o.o. W roku 1994 był zastępcą dyrektora w Polskim Banku Rozwoju SA. W latach 1994 - 1996 pełnił funkcję Dyrektora Banku w Polskim Banku Inwestycyjnym SA. W latach 1997-1998 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Marketingu w Polskim Banku Rozwoju SA. W 1998 przeszedł do Centralnego Zarządu Poczty Polskiej na stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego do spraw Strategii, Rozwoju i Rynku Usług Finansowych. W latach 1999 – 2000 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pocztowo – Bankowego PTE SA. W latach 2000 - 2002 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO BP SA., gdzie nadzorował bankowość detaliczną. W latach 2003-2004 pełnił funkcję Członka Zarządu, następnie Wiceprezesa Zarządu HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA. W latach 2004-2006 pełnił funkcję Wiceprezesa, a następnie Prezesa Zarządu Śląskiego Banku Hipotecznego SA. Był członkiem Rady Nadzorczej „Postdata” SA, przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Pocztowego SA, przewodniczącym Rady Nadzorczej PKO Towarzystwo Finansowe, członkiem i wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA, członkiem Rady Nadzorczej PKO/Handlowy PTE SA. Jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Górnośląskiego TFI SA oraz członkiem Rady Nadzorczej PKP PLK SA. Jarosław Myjak Lat 51. W roku 1978 uzyskał tytuł magistra na Wydziale Amerykanistyki, w roku 1981 magistra na Wydziale Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza. W latach 1976-1977 studiował na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Toronto. A w latach 1982 – 1984 studiował na podyplomowym studium prawniczym. W latach 1991 – 1994 był prawnikiem w Kancelarii Prawnej Altheimer & Gray. W latach 1994-2004 pracował w Commercial Union Polska Ubezpieczenia na Życie / AVIVA, gdzie pełnił funkcje: członka Zarządu, Pierwszego Wiceprezesa ( 1994 – 1997), następnie Prezesa Zarządu ( 1998 – 2004) i Prezesa AVIVA (2000 – 2004). Od roku 2004 jest członkiem Rady Nadzorczej Citibank Handlowy. Zarząd Banku w chwili obecnej nie dysponuje informacjami, o których mowa w paragrafie 28 pkt 5 oraz pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.