2008-12-10 17:49

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach prowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej niniejszym informuje, iż w raporcie bieżącym nr 45/2008 wystąpiła pomyłka pisarska: nazwa „Alzheimer & Gray Sp. z o.o.” powinna być zastąpiona nazwą „Altheimer & Gray Sp. z o.o.”