2012-06-20 13:00

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski”) niniejszym informuje, że agencja ratingowa Standard and Poor’s przyznała w dniu 20 czerwca 2012 r. rating programowi emisji euroobligacji w kwocie 3.000.000.000 euro (EMTN), ustanowionego przez PKO Finance AB na rzecz PKO Banku Polskiego (o którym PKO Bank Polski informował w raporcie bieżącym nr 35/2008 z 2008 r.). Niezabezpieczony dług emitowany w ramach programu otrzymał rating „A-” (w skali ocen od najwyższej: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D; z możliwością dodania znaku „+” lub „-” dla ocen od AA do CCC w celu wskazania relatywnej pozycji w ramach głównych kategorii ratingów). PKO Bank Polski posiada przyznany w dniu 8 maja 2012 r. przez agencję ratingową Standard and Poor’s: długoterminowy rating kredytowy PKO Banku Polskiego na poziomie „A-” ze stabilną perspektywą utrzymania tego ratingu oraz krótkoterminowy rating kredytowy PKO Banku Polskiego na poziomie „A-2” ze stabilną perspektywą utrzymania tego ratingu.