2005-12-08 16:51

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 8.12.2005 roku Rada Nadzorcza PKO BP SA na podstawie § 15 ust.1 pkt 8 Statutu Banku podjęła uchwałę powołującą Sławomira Skrzypka do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. Zgodnie z podjętą uchwałą Sławomir Skrzypek został powołany z dniem 20.12.2005 do pełnienia wskazanej funkcji w PKO BP SA na wspólną kadencję Zarządu rozpoczętą z dniem 19.05.2005 roku. Informacje o powołanym członku Zarządu: Sławomir Skrzypek - wiceprezes Zarządu Lat 42. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz magister nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał dyplom MBA na University of Wisconsin – La Crosse, z rozszerzonym programem w zakresie finansów oraz dyplom Business Management Uniwersytetu Georgetown. Ponadto ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie Zarządzania Aktywami i Pasywami w Polskim Systemie Bankowym oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Odbył praktyki w biurze kongresmana w Kongresie Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie (praca legislacyjna w zakresie bankowości i finansów) oraz przy Misji Polskiej ONZ w Nowym Jorku (programy finansowe UNDP). Ukończył m.in. kurs doradców inwestycyjnych. W latach 1993-1997 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, w której zajmował się kontrolą finansową struktur administracji rządowej i samorządowej oraz sektora bankowego. W latach 1997-2000 pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, odpowiedzialnego za Departament Kapitałowy, Departament Współpracy z Zagranicą oraz Departament Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej. W roku 2001 zajmował się m.in. doradztwem finansowym oraz przeprowadził kilka wykładów z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie oraz na SGGW, a od kwietnia do maja tego roku pełnił funkcję, delegowanego z Rady Nadzorczej, członka Zarządu IX NFI im. E. Kwiatkowskiego. Od maja 2001 r. do stycznia 2002 r. był członkiem Zarządu PKP SA, odpowiedzialnym za restrukturyzację i nadzór właścicielski. Od listopada 2002 r. pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, odpowiedzialnego m.in. za politykę finansową, inwestycje i nadzór właścicielski. Pełnił funkcje:

  • wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BOŚ SA,
  • przewodniczącego Rady Nadzorczej: Mielec-Diesel-Gaz Sp. z o.o., PTE EPOKA SA, Telekomunikacji Kolejowej SA,
  • sekretarza Rady Nadzorczej IX NFI im. E. Kwiatkowskiego,
  • członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BOŚ SA.

Aktualnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sławomir Skrzypek:

  • nie wykonuje żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem PKO BP SA, która byłaby konkurencyjna wobec działalności PKO BP SA,
  • nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO BP SA spółce cywilnej lub osobowej,
  • nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO BP SA,
  • nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO BP SA osoby prawnej.

Sławomir Skrzypek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.