2006-10-02 16:56

Podstawa prawna: Paragraf 28 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2006 Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej niniejszym informuje, że:

 1. Pan Jarosław Myjak:
  • nie wykonuje żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem PKO BP SA, która byłaby konkurencyjna wobec działalności przedsiębiorstwa PKO BP SA,
  • nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO BP SA spółce cywilnej lub osobowej,
  • nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO BP SA ani nie jest członkiem jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO BP SA osoby prawnej,
  • nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
 2. Pan Wojciech Kwiatkowski:
  • od 1 listopada 2006 r. nie będzie wykonywać żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem PKO BP SA, która byłaby konkurencyjna wobec działalności przedsiębiorstwa PKO BP SA,
  • nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO BP SA spółce cywilnej lub osobowej,
  • nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO BP SA ani nie jest członkiem jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO BP SA osoby prawnej,
  • nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.