2006-10-20 08:28

Podstawa prawna: Paragraf 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA („Bank”) informuje, że dnia 19 października 2006 r. został złożony w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wniosek o asymilację w dniu 6 listopada 2006 r. akcji zwykłych na okaziciela zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLPKO0000032 w liczbie 105.000.000 z akcjami zwykłymi na okaziciela zarejestrowanymi w KDPW pod kodem PLPKO0000016 w liczbie 385.000.000 sztuk. Również w dniu 19 października 2006 r. złożony został na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek Banku o wprowadzenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, w następstwie asymilacji w KDPW, w trybie zwykłym 105.000.000 akcji zarejestrowanych pod kodem PLPKO0000016. Planowanym terminem asymilacji i wprowadzenia do obrotu 105.000.000 akcji jest 6 listopada 2006 r.