2007-11-05 08:53

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) podaje do wiadomości, iż agencja ratingowa Moody's Investors Service Ltd. przyznała rating dla Banku, dokonany na jego zlecenie. Agencja Moody's przyznała rating dla depozytów w walucie obcej: długoterminowych na poziomie "A2" z perspektywą stabilną i krótkoterminowych na poziomie "Prime-1" z perspektywą stabilną. Jednocześnie agencja Moody's przyznała rating dla depozytów w walucie lokalnej: długoterminowych na poziomie "Aa2" z perspektywą stabilną i krótkoterminowych na poziomie "Prime-1" z perspektywą stabilną. Rating depozytów długoterminowych "Aa2" (w skali ocen od najwyższej: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, Caa, Ca, C; z możliwością dodania numerycznych modyfikatorów dla ocen od Aa do Caa: 1- ocena najwyższa, 2, 3 – ocena najniższa) oznacza bardzo dobrą zdolność do regulowania zobowiązań długoterminowych. Rating depozytów krótkoterminowych "Prime-1" (najwyższa ocena w 4-stopniowej skali: Prime-1, Prime-2, Prime-3, Not Prime) oznacza bardzo wysoką zdolność do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych. Agencja Moody's przyznała rating siły finansowej Banku ("BFSR") na poziomie "C" (w skali ocen od "A" do "E") z perspektywą stabilną.