2006-11-03 09:08

Podstawa prawna: Paragraf 34 ust 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA ("Bank") informuje, iż dnia 2 listopada 2006 r. otrzymał Uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 2 listopada 2006 r. o dopuszczeniu do obrotu giełdowego z dniem 5 listopada 2006 r. na rynku podstawowym 105.000.000 akcji Banku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem „PLPKO0000032” oraz o wprowadzeniu z dniem 6 listopada 2006 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 105.000.000 akcji Banku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPKO0000032”. Ponadto, dnia 3 listopada 2006 r. Bank otrzymał Uchwałę Zarządu KDPW z dnia 2 listopada 2006 r., w której postanowiono dokonać w dniu 6 listopada 2006 r. asymilacji 105.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Banku oznaczonych kodem „PLPKO0000032” z 385.000.000 akcjami zwykłymi na okaziciela Banku oznaczonymi kodem „PLPKO0000016”. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod „PLPKO0000016”. Akcje Banku w łącznej ilości 1.000.000.000 sztuk obejmują, na dzień 6 listopada 2006 r.:

  • 510.000.000 sztuk akcji imiennych zwykłych oznaczonych kodem „PLPKO0000024”,
  • 490.000.000 sztuk akcji na okaziciela oznaczonych kodem „PLPKO0000016” (znajdują się w obrocie giełdowym).