2007-01-31 16:56

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd PKO BP SA informuje, że Pan Jacek Obłękowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu PKO BP SA z dniem 31 stycznia 2007 r. Ponadto Zarząd PKO BP SA informuje, że Pan Jerzy Osiatyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PKO BP SA z dniem 31 stycznia 2007 r.