2008-01-18 08:23

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie Instrumentami Finansowymi Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. („Bank”) przekazuje do wiadomości informację o transakcji dokonanej na papierach wartościowych Banku przesłaną przez osobę obowiązaną.

Pliki do pobrania