2011-08-12 15:22

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie Instrumentami Finansowymi Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. („Bank”) - przekazuje do wiadomości informację otrzymaną 12 sierpnia 2011 r. o transakcji dokonanej na papierach wartościowych Banku przesłaną przez Pana Zbigniewa Jagiełło – Prezesa Zarządu Banku.

Pliki do pobrania