2006-12-19 17:54

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, że Rada Nadzorcza Banku na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2006 r. przyjęła do wiadomości, że:

  • Pan Kazimierz Małecki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa, I Zastępcy Prezesa Zarządu PKO BP SA z dniem 31 grudnia 2006r. ,
  • Pani Danuta Demianiuk złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu PKO BP SA z dniem 31 grudnia 2006r.