2005-04-01 16:44

Podstawa prawna: Paragraf 69 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, że raport roczny PKO BP SA za rok kończący się 31 grudnia 2004 r., którego termin publikowania został wyznaczony na dzień 15.06.2005 r. (raport nr 23/2004 z dnia 5.11.2004 r.) zostanie opublikowany 7.04.2005 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKO BP SA za rok kończący się 31 grudnia 2004 r., którego termin publikowania został wyznaczony na dzień 12.08.2005 r. (raport nr 23/2004 z dnia 5.11.2004 r.) zostanie opublikowany 7.04.2005 r.