2004-10-11 14:49

Podstawa prawna: Art. 81 ust.1 pkt.1 Ustawy PPO - informacja powodująca zmianę treści prospektu Treść raportu: Zarząd PKO BP S.A. informuje o zakończeniu przyjmowania Lokat Prywatyzacyjnych, w związku z osiągnięciem maksymalnej łącznej kwoty Lokat Prywatyzacyjnych wynoszącej 1.100.000.000 zł.