2006-03-09 08:44

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 8.03.2006 roku Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę, w której przyjęła rezygnację Pana Piotra Kamińskiego z pełnienia funkcji członka Zarządu PKO BP SA z dniem powołania go w skład zarządu Banku Pocztowego SA.