2008-01-28 16:57

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie Instrumentami Finansowymi Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. („Bank”) przekazuje do wiadomości informację o transakcjach dokonanych na papierach wartościowych Banku przez osobę bliską z osobą zobowiązaną.

Pliki do pobrania