2012-01-30 13:31

Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie Instrumentami Finansowymi

Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. („Bank”) - przekazuje do wiadomości informację otrzymaną 30 stycznia 2012 r. o transakcjach dokonanych w 2011 r. na papierach wartościowych Banku przesłaną osobę bliską z osobą zobowiązaną.

Pliki do pobrania