2006-03-10 09:04

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2006 Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 9.03.2006 roku Pan Piotr Kamiński został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A., tym samym Rada Nadzorcza PKO BP SA przyjęła z tym dniem jego rezygnację z funkcji członka Zarządu PKO BP SA.