2007-02-23 09:18

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 22 lutego 2007r. Rada Nadzorcza PKO BP SA podjęła uchwały powołujące:

 • Pana Roberta Działaka do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 23 lutego 2007 r.,
 • Pana Stefana Świątkowskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 1 maja 2007 r.

Zgodnie z podjętymi uchwałami Pan Działak i Pan Świątkowski zostali powołani do pełnienia wskazanych funkcji w PKO BP SA na wspólną kadencję Zarządu, rozpoczętą z dniem 19 maja 2005r. Informacje o powołanych członkach Zarządu: Robert Działak Lat 37. W 1997 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na Uniwersytecie Technicznym w Budapeszcie, a w 2003 tytuł Master of Business Administration w Szkole Głównej Handlowej w ramach programu MBA we współpracy z London Business School. W latach 1998-1999 odbył studia podyplomowe z dziedziny finansów w Szkole Marketingu i Finansów w Warszawie. W latach 1998-2005 pracował w Citibanku, gdzie: koordynował Projekt Roku 2000, był Specjalistą ds. Bezpieczeństwa Informacji w Departamencie Operacji i Informatyki, Kierownikiem Działu Weryfikacji Kredytowej, Koordynatorem ds. Integracji w czasie fuzji Citibanku i Banku Handlowego, Dyrektorem ds. Produktów Internetowych, Dyrektorem ds. Alternatywnych Kanałów Sprzedaży w Departamencie Sprzedaży Detalicznej Citibanku (Hungary) Rt. i Dyrektorem ds. Kredytów w Departamencie Marketingu Detalicznego w Banku Handlowym. Od lutego 2006 pracuje w PKO BP SA, gdzie był Dyrektorem Departamentu Bankowości Korporacyjnej. Stefan Świątkowski 41 lat. W 1990 roku uzyskał tytuł magistra matematyki na Politechnice Łodzkiej, w 1991 roku tytuł M.Sc. z matematyki na Univeristy of Leeds w Wielkiej Brytanii, a w 1995 roku tytuł MBA INSEAD w Fountainbleau we Francji. W latach 1991-1992 był asystentem w Instytucie Matematyki Politechniki Łódzkiej. W latach 1992-1994 pracował jako Business Analyst w McKinsey & Company Poland. W latach 1998-2002 pracował w Banku Handlowym w Warszawie, gdzie był: Doradcą Prezesa, Dyrektorem Biura Integracji, Dyrektorem Departamentu Zarządzania Portfelem Kredytowym i Dyrektorem Departamentu Strategii. W latach 2002-2006 był Dyrektorem Departamentu Zarządzania Aktywami i Pasywami i Kontroli Ryzyka w Lukas Banku we Wrocławiu. Od marca 2006 roku był Dyrektorem Finansowym w Europejskim Funduszu Leasingowym we Wrocławiu. Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, że:

 1. Pan Robert Działak:
  • nie wykonuje żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem PKO BP SA, która byłaby konkurencyjna wobec działalności przedsiębiorstwa PKO BP SA,
  • nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO BP SA spółce cywilnej lub osobowej,
  • nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO BP SA ani nie jest członkiem jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO BP SA osoby prawnej,
  • nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
 2. Pan Stefan Świątkowski:
  • od 1 maja 2007 r. nie będzie wykonywać żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem PKO BP SA, która byłaby konkurencyjna wobec działalności przedsiębiorstwa PKO BP SA,
  • nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO BP SA spółce cywilnej lub osobowej,
  • nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO BP SA ani nie jest członkiem jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO BP SA osoby prawnej,
  • nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.