2008-01-29 18:38

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd PKO BP SA informuje, iż w dniu 28 stycznia 2008 roku spółka PKO Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nabyła od osoby fizycznej w drodze umowy sprzedaży 40 udziałów Baltic Dom 2 Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 złotych każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 20.000 złotych, stanowiących 40% kapitału zakładowego Baltic Dom 2 Sp. z o.o. Ponadto w dniu 28 stycznia 2008 roku PKO Inwestycje Sp. z o.o. nabyła od spółki Baltic Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w drodze umowy sprzedaży 10 udziałów Baltic Dom 2 Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 złotych każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000 złotych, stanowiących 10% kapitału zakładowego Baltic Dom 2 Sp. z o.o. Cena za nabywane udziały wyniosła 5.940.000 złotych. PKO BP SA jest właścicielem 100% akcji spółki PKO Inwestycje Sp. z o.o. Zbywający nie są powiązani z PKO BP S.A. ani PKO Inwestycje Sp. z o.o. Zakup ma charakter inwestycji długoterminowej i został sfinansowany ze środków własnych PKO Inwestycje Sp. z o.o. W wyniku powyższych transakcji PKO Inwestycje Sp. z o.o. posiada 50 % udziałów i głosów w spółce Baltic Dom 2 Sp. z o.o. Nabywane aktywa są uznane za znaczące ze względu na fakt, iż przekraczają 20% kapitału zakładowego Baltic Dom 2 Sp. z o.o.