2014-03-29 09:16

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zawarcia przez PKO Bank Polski S.A. („Bank”) z Nordea Bank AB (publ), spółką zarejestrowaną w Szwecji, umowy dotyczącej nabycia przez Bank akcji spółek Nordea Bank Polska S.A. („Nordea Bank Polska”), Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Nordea Finance Polska S.A. („Umowa”), Bank niniejszym informuje, że zgodnie z postanowieniami Umowy w dniu 28 marca 2014 r. dokonano korekty ustalonych w Umowie (i) ceny nabycia akcji Nordea Bank Polska oraz (ii) ceny nabycia akcji Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Skorygowana cena nabycia przez Bank 55.061.403 akcji Nordea Bank Polska od Nordea Bank AB (publ) wynosi 2 620 401 976 PLN.

Skorygowana cena nabycia przez Bank 1.725.329 akcji Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. od Nordea Life Holding AB wynosi 184 636 248PLN.

Powyższe korekty zostały dokonane w związku z wynikami finansowymi, odpowiednio, Nordea Bank Polska oraz Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w okresie pomiędzy 1 stycznia 2013 r. a 28 lutego 2014 r.