2015-05-14 17:11

Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) przekazuje do wiadomości informację otrzymaną 14 maja 2015 r. o transakcji na papierach wartościowych Banku przesłaną przez Pana Zbigniewa Jagiełłę – Prezesa Zarządu Banku, stanowiącą załącznik do niniejszego raportu.

 

Pliki do pobrania