2016-06-07 17:20

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż w raporcie bieżącym nr 30/2016 w części prezentującej życiorys Wiceprezesa Zarządu Banku Pana Mieczysława Króla

powinno być:

 „Od 1988 r. do 2011 r. pracował w PKO Banku Polskim S.A. na stanowiskach: rewidenta, starszego rewidenta, dyrektora oddziału, dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego (2006-2010) i Doradcy Prezesa Zarządu Banku. Następnie w latach 2011-2015 był dyrektorem Departamentu Audytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie.”

zamiast:

„Wieloletni dyrektor PKO Banku Polskiego S.A. W latach 2007-2011 był dyrektorem Departamentu Audytu w  PKO Banku Polskim S.A., następnie w latach 2011-2015 był dyrektorem Departamentu Audytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie.”