2016-07-01 16:59

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”)

 

Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 36/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) przekazuje poniżej informacje dotyczące członka Zarządu powołanego dnia 30 czerwca 2016 roku przez Radę Nadzorczą Banku.

 

Maks Kraczkowski

Pan Maks Kraczkowski (37 lat) jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2000 r. uzyskał tytuł magistra nauk prawnych z wynikiem bardzo dobrym. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V, VI, VII, VIII Kadencji: Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP – od 2015, Przewodniczący Komisji Gospodarki Sejmu RP – w latach 2005-2007, Członek Komisji Ustawodawczej Sejmu RP, Przewodniczący podkomisji stałej Trybunału Konstytucyjnego.

Posiada doskonałą znajomość zagadnień gospodarczych w skali krajowej oraz międzynarodowej, w tym relacje z przedsiębiorcami.

 Ma również wieloletnie doświadczenie w stanowieniu prawa. Jako poseł czterech kadencji Sejmu Rzeczypospolitej w  swojej działalności ukierunkowany był na sprawy gospodarki i rynku finansowego.


W latach 2007-2009 był wykładowcą w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki.

W latach 2002–2005 był radnym m.st. Warszawy, gdzie przewodniczył Komisji Rewizyjnej Rady Miasta St. Warszawy, był także członkiem Komisji Kultury. W latach 2000-2005 prowadził działalność gospodarczą.