2014-06-04 14:49

Podstawa prawna:

 Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

 Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) przekazuje do wiadomości informację otrzymaną 4 czerwca 2014 r. o transakcji na papierach wartościowych Banku przesłaną przez Pana Zbigniewa Jagiełłę – Prezesa Zarządu Banku, stanowiącą załącznik do raportu.

Pliki do pobrania