2013-07-10 14:53

Podstawa prawna:

 Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie Instrumentami Finansowymi

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. („Bank”) - przekazuje do wiadomości informację otrzymaną 10 lipca 2013 r. o transakcji dokonanej na papierach wartościowych Banku przekazaną przez Pana Piotra Mazura –  Wiceprezesa Zarządu Banku.

Pliki do pobrania