2013-12-10 17:18

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – zmiana informacji poufnej

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 76/2013 z 7 listopada 2013 r. Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. („PKO Bank Polski” lub „Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 10 grudnia 2013 r. Bank otrzymał decyzję Komisji Europejskiej wyrażającą brak sprzeciwu co do sprawowania wspólnie przez PKO Bank Polski i EVO Payments International, LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych kontroli nad spółką Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService S.A.

Wydanie i otrzymanie wyżej wymienionej decyzji powoduje spełnienie jednego z warunków umożliwiających wykonanie umowy, o której mowa w raporcie nr 76/2013. Wykonanie umowy pozostaje uwarunkowane ziszczeniem się drugiego z warunków zawieszających, dotyczącego rejestracji przekształcenia eService S.A. ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.