2017-04-11 15:07

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 59/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r., Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. informuje, że termin obowiązywania promesy, o której mowa w tym raporcie, został przedłużony do 30 czerwca 2017 r.