2017-04-25 13:57

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu: 

W związku z otrzymaniem  informacji z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”), Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że wysokość ustalonej przez BFG dla Banku składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2017 r. wynosi 209.018.387,93 zł.

Łącznie składki na BFG (składka na fundusz gwarancyjny banków należna za pierwszy kwartał 2017 r. ustalona przez BFG w wysokości 47.255.798,52 złotych oraz ww. składka roczna na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2017 r.) wliczone w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2017 roku wynoszą 256.274.186,45 zł.