2017-05-16 17:44

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. (“Bank”) informuje, iż w dniu 16 maja 2017 r. Moody’s Investors Service („Moody’s”) opublikował notę prasową na stronie internetowej www.moodys.com („Nota”), w której poinformował o podwyższeniu perspektywy ocen ratingowych depozytów długoterminowych Banku na stabilną z negatywnej oraz o potwierdzeniu ocen ratingowych depozytów długo- i krótkoterminowych Banku na poziomie A2/P-1.

Moody’s poinformował także, że pozostawił bez zmian (unaffected) pozostałe oceny ratingowe Banku.

Podwyższenie perspektywy ocen ratingowych depozytów długoterminowych Banku było następstwem podobnego podwyższenia dla perspektywy ocen ratingowych Polski, opublikowanego w dniu 12 maja 2017 r.

Zgodnie z treścią Noty:

  • ocena depozytów długoterminowych została potwierdzona na poziomie A2, perspektywa została podwyższona na „stabilną” z „negatywnej”,
  • ocena depozytów krótkoterminowych została potwierdzona na poziomie P-1,
  • ocena zobowiązań (senior unsecured) została bez zmian na poziomie A3, perspektywa została bez zmian na poziomie „stabilna”,
  • ocena zobowiązań Programu MTN została bez zmian na poziomie (P)A3,
  • ocena innych krótkoterminowych zobowiązań Programu została bez zmian na poziomie (P)P-2,
  • opinia o ryzyku kontrahenta została bez zmian na poziomie A2(cr)/P-1(cr).