2019-09-17 17:42

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6 i 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. w dniu 17 września 2019 r.

Pliki do pobrania