2017-05-29 14:21

Podstawa prawna:

Artykuł 17 ust. 1 MAR

 

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) informuje, że w dniu 29 maja 2017 r. podjął uchwałę w sprawie otwarcia programu emisji euroobligacji przez Bank jako emitenta (program Euro Medium Term Note – „Program EMTN”).

 

Program EMTN zostanie otwarty na następujących warunkach:

   1. kwota Programu EMTN: 3 000 000 000 EUR lub równowartość tej kwoty w innych walutach,
   2. w ramach Programu EMTN możliwa będzie emisja niezabezpieczonych euroobligacji typu senior oraz obligacji podporządkowanych w walutach: EUR, USD, CHF oraz w PLN,
   3. format Programu EMTN: Reg S,
   4. nominał minimalny emitowanych euroobligacji nie będzie niższy niż 100 000 EUR,
   5. miejscem rejestracji Programu EMTN będzie giełda papierów wartościowych w Luksemburgu,
   6. rozliczenie papierów dłużnych emitowanych na podstawie Programu EMTN będzie następować przez Euroclear lub Clearstream oraz KDPW.