2019-09-20 14:24

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

 Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („NWZ”) zwołanym na 17 września 2019 r. dysponowali 833.902.273 głosami podczas głosowania nad pierwszą uchwałą i 834.220.076 głosami podczas głosowań nad pozostałymi uchwałami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.250.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na NWZ przy pierwszym głosowaniu w 66,71% i przy kolejnych głosowaniach w 66,74%.

 Co najmniej 5% głosów w liczbie głosów na NWZ posiadali:

  1. Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów - 367.918.980 głosów, tj. 44,12% głosów podczas głosowania nad pierwszą uchwałą na NWZ i 44,10% podczas głosowań nad pozostałymi uchwałami oraz 29,43% ogólnej liczby głosów;
  2. Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale – Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny – odpowiednio 90.000.000 głosów i 30.000 głosów, tj. razem 10,80% głosów podczas głosowania nad pierwszą uchwałą na NWZ i 10,79% podczas głosowań nad pozostałymi uchwałami oraz 7,20% ogólnej liczby głosów;
  3. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander – 86.600.000 głosów tj. 10,38% głosów podczas głosowania nad pierwszą uchwałą na NWZ i 10,38% podczas głosowań nad pozostałymi uchwałami oraz 6,93% ogólnej liczby głosów;
  4. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" – 53.000.000 głosów tj. 6,36% głosów podczas głosowania nad pierwszą uchwałą na NWZ i 6,35% podczas głosowań nad pozostałymi uchwałami oraz 4,24% ogólnej liczby głosów.